RÄTTSLIG NOT

Våra sekretessvillkor är enligt spansk och EU-lagstiftning.

Enligt lagen 34/2002 av den 11 juli om tjänster av informationssamhället och elektronisk handel informerar vi dig om att webbplatsen du besöker ligger under domänen https://www.lamoranalanzarote.com tillhör APARTAMENTOS LA MORAÑA S.L, vars identifierande detaljer är som följer:

La Moraña S.L. Informerar användare av webbsidorna till Lägenheter La Moraña S.L om villkoren för tillgång och användning av samma.

1.- Tillträde till och användning av webbplatsen för lägenheter La Moraña S.L kommer att omfattas av nuvarande allmänna villkor. Användningen på alla webbsidor i Lägenheter La Moraña S.L förutsätter att användaren accepterar alla användarvillkor i alla ögonblick där användaren ansluter sig till samma. Lägenheter La Moraña S.L förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor.

2.- Intellektuell och industriell äganderätt.

Allt innehåll på webbsidorna till Lägenheter La Moraña S.L omfattas av reglerna om immateriell och / eller industriell egendom. Rättigheterna till innehållet motsvarar Lägenheter La Moraña S.L eller till tredje part där så är lämpligt. Användaren får bara se och erhålla en privat kopia av innehållet, förutsatt att sådan kopia endast är avsedd för personlig och privat användning, strängt förbjudet för kommersiell användning.

3.- Ansvar för användarna enligt användning och innehåll.

Under inga omständigheter kan användaren ändra eller radera någon identifierande information som kan finnas i fråga om lägenheterna La Moraña S.L eller tredje parts rättigheter. Användaren får endast komma åt innehållet genom de medel eller förfaranden som har gjorts tillgängliga för detta ändamål på Lägenheter La Morañas SL hemsida eller brukar användas på Internet för det ändamålet, förutsatt att de inte innebär en överträdelse av immateriella rättigheter / Industriell eller någon form av skada på webbplatsen för Lägenheter La Moraña SL och / eller dess information eller tjänster som erbjuds.

Användaren förbinder sig att använda tjänsterna och informationen på Apartments La Moraña SLs hemsida i enlighet med lagen, dessa allmänna villkor, moral, god sed och allmän ordning och att göra en korrekt och laglig användning av de tjänster som ingår. följande aktiviteter:

a - sprida innehåll eller propaganda av rasistisk, främlingsfientlig, pornografisk, terroristisk eller mänsklig rättighet.

b - utföra handlingar som strider mot immateriella och / eller industriella egendomsrättigheter,

c - att skada datasystemen hos Lägenheter La Moraña S.L, dess leverantörer eller tredje part och / eller att införa eller sprida datavirus, skadlig programvara eller andra system som kan skada datorns system,

d - sända reklam eller skicka oönskade eller auktoriserade elektroniska meddelanden.

4.- Ansvarsbegränsningar och ansvarsbegränsningar. 

Lägenheter La Moraña S.L kommer inte att ansvara för informationen, tjänsterna och / eller produkterna som erbjuds och / eller tillhandahålls av tredje parter via webbplatsen för lägenheter La Moraña S.L eller innehållet från tredje part.

Lägenheter La Moraña S.L är inte ansvarig för skada eller skada på programvaran eller hårdvaran hos användaren som följer av tillgång till webbplatsen för Lägenheter La Moraña S.L eller användningen av information eller applikationer som finns där.

Lägenheter La Moraña S.L garanterar inte lämpligheten, tillförlitligheten, tillgängligheten, aktualiteten eller noggrannheten av information eller tjänster som finns på webbplatsen, ej heller kommer det att vara ansvarigt för direkta eller indirekta skador i samband med användningen av innehållet på webbplatsen.

Lägenheter La Moraña S.L garanterar inte att innehållet på din sida är passande eller tillgängligt utanför Spanien. Om hela eller en del av innehållet på webbplatsen för lägenheter La Moraña SL anses vara olagligt i andra länder än Spanien, är det förbjudet att få tillgång till dem och deras användning av användarna, och om det är Producerat kommer det att vara uteslutande under användarnas ansvar, att dessa är skyldiga att fullgöra de nationella tillämpningsföreskrifterna.

Användningen som kan göras av informationen och innehållet som visas på hemsidan för Lägenheter La Moraña SL och / eller tillgång till andra webbsidor från tredje part via anslutningar eller "länkar" som visas på sidan av Lägenheter La Moraña SL kommer att vara Insåg Under det exklusiva ansvaret för dem som utför denna typ av handlingar, och Lägenheter La Moraña SL inte är ansvariga för skador eller förluster som kan uppkomma från sådana användningar eller aktiviteter.

5.- Lägenheter La Moraña SL förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande tillfälligt upphäva tillgången till sin hemsida och göra de ändringar som den anser lämpliga för den webbplats, tjänster eller information som erbjuds, Presentation eller plats för samma och Villkoren för tillgång till och användning av webbplatsen för Lägenheter La Moraña SL.

All information som erhålls på denna webbplats kommer att anses ceded till Lägenheter La Moraña S.L gratis.

E-postmeddelandet kommer inte att betraktas som ett giltigt medium för inlämning av fordringar. För detta bör de kontakta juridiska rådgivande avdelningen för Lägenheter La Moraña S.L, belägen Calle Guanapay nº 2 35510 Puerto del Carmen Lanzarote. Spanien, vilket i varje fall anger vilka kanaler som ska följas.

Alla frågor som rör webbplatsen för lägenheter La Moraña S.L regleras av spansk rätt och är föremål för jurisdiktion för domstolarna och tribunalerna i Las Palmas, med avstående från eventuell jurisdiktion som kan motsvara.